Aktuálně

Členská schůze

Členská schůze spolku pro volbu předsedy se uskuteční v pátek 19.4. od 16 hodin. Všechny potřebné informace obdrží členové písemně.


O nás

faraSpolek Fontes tres jsme založili v roce 2011 s cílem zachovat poslání historické farní budovy v Horní Branné a podílet se na obnově kulturního a historického povědomí obyvatel regionu. Ve své činnosti se zaměřujeme na oblast mezigenerační a mezikonfesní solidarity a setkávání. Jako křesťané vidíme jedinečnost a důstojnost každé lidské osoby a snažíme se o rozvoj vzájemného respektu mezi lidmi.

Posláním našeho spolku je mj. vytvářet prostor pro setkávání lidí napříč generacemi a vyznáními, organizovat mezigenerační a mezikonfesní setkání a pomáhat seniorům a osobám znevýhodněným na trhu práce se zapojením do společnosti a hledáním naplnění jejich života.

Hornobranskou faru jsme po dlouhých jednáních získali od římskokatolické farnosti do střednědobé výpůjčky s úmyslem ji opravit a zachovat v rukou křesťanů - jako prostor setkávání lidí dobré vůle, místo pro odpočinek či vzdělávání, hlásání radostné zvěsti.

Není nás mnoho a čas nám ukázal, že v pracovním a rodinném vytížení nezvládneme vše podle původních představ. Stále nás ale neopouští chuť veřejně působit a podílet se na tvorbě trvalých hodnot.

 


Co děláme

přáteléPořádáme přednášky a setkání zaměřená na vzdělávání, osvětu a historii kraje. V rámci společenství Macešky organizujeme výlety pro seniory. Pořádáme tvořivé dílny s výrobou adventní a vánoční symboliky (věnce, svícny). V letech 2012 - 2015 jsme pořádali multižánrový hudební festival Za zdí. Pravidelně připravujeme kulturní aktivity (koncerty, hudebně dramatická pásma) regionálních umělců a mladých talentů. Organizujeme dobrovolnický pobyt pro mladé lidi - Workcamp SPS. Postupně opravujeme barokní farní budovu v Horní Branné a snažíme se obnovit její křesťanské poslání.

 


Jak se zapojit

dobrý pocit

Pokud Vás oslovila naše činnost nebo poslání, rádi uvítáme Vaši podporu. Kontaktujte nás, abychom se o Vás dozvěděli více a mohli společně naplánovat spolupráci, pomoc či konkrétní aktivitu.

Jestliže jste zástupce společenství nebo skupiny, můžete se zapojit např. skrze:

  • opravy historické farní budovy (nárazově i dlouhodobě)
  • pomoc s přípravou a pořádáním kulturních nebo tvořivých aktivit
  • uspořádání Vaší akce s naší podporou (využití zázemí fary v Horní Branné i jiných objektů v regionu západních Krkonoš)
  • nabídku přednášky, hudebního vystoupení, jiné kulturní aktivity
  • uspořádáním akce na podporu oprav hornobranské fary ve svém okolí

Jestliže jste jednotlivec, můžete se zapojit např. skrze:

  • modlitbu za zdar díla (bez Božího požehnání marné naše namáhání)
  • dobrovolnou pomoc při opravách fary (po domluvě lze i individuálně)
  • nabídku svých znalostí a dovedností
  • nabídku materiálního vybavení
  • finančním příspěvkem na opravy fary

V případě nejasností se můžete na cokoliv zeptat zástupců spolku na e-mailu: fontes-tres(na)zc]tod[manzes